Dziś jest    


Stan wyszkolenia:

Kurs podstawowy strażaka OSP-24
Kurs dowódców OSP-13
Kurs udzielania pomocy przedlekarskiej -10
Kurs płetwonurka-5
Kurs ratownictwa lodowego -9
Kurs ratownika WOPR-5
Kurs operatora samochodów SD i SHD-2
Kursy wspinaczkowe-12
Kurs skoczka spodochroniarza-1
Kurs kierowania ruchem drogowym-11
Kurs prawa jazdy kat.C-8
Kurs zabezpieczenia lądowisk LPR-4
Kurs ratownictwa technicznego-14
Kurs lawinowy -1
Kurs ratownictwa na wodach szybkopłynących i powodziowych -1
Patent Żeglarski Stermotorzysty Żeglugi Śródlądowej - 2
Patent Sternika Motorowodnego - 3
Druhowie pracujący w Państwowej Straży Pożarnej-6


Badania lekarskie :

Dopuszczenia do działań ratowniczych-24
Badania wysokościowe -24
Badania alergiczne na owady-17


Zarząd OSP

Prezes - Michał Grohs
Vice Prezes - Piotr Strzelecki
Naczelnik - Piotr Malecha
Z-ca naczelnika - Łukasz Gawlik
Skarbnik - Radosław Kierzkowski
Sekretarz - Roma Mach
Członek Zarządu - Rafał Szeląg

Gospodarz - Radosław Rosiński

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Michał Wawszczyk
Członek - Grzegorz Maicherczyk
Członek - Dawid Tórz

Jednostka Operacyjno - Techniczna (JOT)

1.Gawlik Łukasz
2.Grohs Michał
3.Kierzkowski Radosław
4.Kostyra Piotr
5.Krawczyk Mateusz
6.Krążyński Adam
7.Lis Zbigniew
8.Michał Łuczyński
9.Mach Roma
10.Maicherczyk Grzegorz
11.Malecha Piotr
12.Maseli Piotr
13.Musiał Sławomir
14.Rosiński Radosław
15.Skoczylas Mariusz
16.Stankiewicz Mariusz
17.Stankiewicz Łukasz
18.Stawski Marek
19.Strzelecki Piotr
20.Szeląg Daniel
21.Szeląg Rafał
22.Tórz Dawid
23.Warczak Dominik
24.Wawszczyk Michałprojekt i realizacja: visualnet.pl

Katalog Artykui?1i?1w Biurowych - Edycja 2012 Artykui?1y biurowe