Dziś jest    
istoria Ochotniczej Straży Pożarnej w Stolarzowicach zaczyna się w czerwcu 1924 roku, wtedy zebrali się ludzie, którzy zauważyli, że Przymusowa Straż Pożarna, która działała zgodnie z prawem niemieckim na terenie Stolarzowic, nie spełniała prawidłowo swoich zadań. Założyli więc Ochotniczą Straż Pożarną w Stolarzowicach sądząc, że to co nie przymusowe działa znacznie lepiej. Wśród nich byli między innymi: Johann Matheja, Johann Gallus, Ignatz Sklorz, Vinzent David, Stefan Jonas, Johann Polarz, Alfons Musiol, Wilhelm Hatlapa. Pierwszym prezesem został Johann Matheja, a pierwszym komendantem Johann Gallus.

   Początkowo straż nie miała własnej siedziby i korzystała z pomieszczenia w byłym majątku folwarcznym hrabiego Donnersmarck'a. W stodole wydzielono miejsce, w którym zgromadzono sprzęt pożarniczy. Był on początkowo bardzo skromny. Między innymi pompa ręczna i toporki, wykonane ręcznie przez samych strażaków. Pod koniec roku straż liczyła ok. 30 członków.

   W 1928 r. "remizę" przeniesiono do szopy prywatnego właściciela najstarszego budynku przy dzisiejszej ulicy Gombrowicza. Zakupiono także czterokołowy wóz z pompą ręczną, fundusze na ten cel pochodziły z dobrowolnych składek mieszkańców. Własną remizę strażacy otrzymali dopiero w 1934 roku i tam mają swoją siedzibę do dnia dzisiejszego.

W latach 1926 - 1933 przy Ochotniczej Straży Pożarnej działała orkiestra, która służyła nie tylko strażakom ale wszystkim mieszkańcom Stolarzowic. W latach 1933-1945 Ochotnicza Straż przeszła pod nadzór "Schutzpolizei" i NSDAP. W skład zarządu weszli członkowie NSDAP, a dotychczasowi działacze zostali usunięci.

   W 1945 roku odnowiono działalność straży. Prezesem OSP został p.Warok. Z każdym kolejnym rokiem straż się rozwijała, zmieniali się członkowie zarządu.

   W 1952 r. założono Młodzieżową Drużynę Strażacką, liczącą 7 osób. Opiekował się nią druh Bernard Jonas, który poświęcił jej wiele pracy. W 1967 roku drużyna rozbudowała swoje szeregi. Młodzi strażacy działali też w Kole Metaloplastyki, które miało spore osiągnięcia. Prace stolarzowickiego koła były eksponowane między innymi na wystawie w Warszawie.

W 1970 r. z inicjatywy druha Bernarda Jonasa powstała kobieca drużyna strażacka. Zgłosiło się do niej 16 dziewcząt.

W czerwcu 1974 roku, podczas obchodów jubileuszu 50-lecia, wręczono Ochotniczej Straży Pożarnej sztandar ufundowany przez społeczeństwo Stolarzowic.

   Człowiekiem szczególnie zasłużonym w pracy na rzecz stolarzowickiej OSP jest druh Bernard Jonas. Był on długoletnim komendantem OSP w Stolarzowicach. Nie ma go już dziś wśród nas, ale wpisał się druh Bernard Jonas złotymi zgłoskami w życie OSP w Stolarzowicach. To on wciągnął w szeregi tej straży młodzież i chociaż nie był zawodowym pedagogiem potrafił zarazić dzieci swoimi pasjami. Do pracy w straży wciągnął także panie. Jego działalność doceniono. Został oznaczony najwyższym odznaczeniem strażackim - Złotym Znakiem Związku.

   OSP w Stolarzowicach przez wszystkie lata swej działalności brała udział w wielu akcjach gaszenia pożarów. Wśród nich były tak poważne pożary jak: lasy w Kuźni Raciborskiej (1992) i lasy w pobliżu Olkusza (1992). Druhowie biorący udział w tych pożarach otrzymali Złote Medale Za Szczególne Zasługi Dla Pożarnictwa. By sprostać trudnym zadaniom członkowie straży stale podnoszą swoją wiedzę i umiejętności.
Strażacy ze Stolarzowic stale byli obecni na zawodach pożarniczych organizowanych na różnych szczeblach. Bardzo często zajmowali w nich czołowe miejsca, np.: II miejsce w Powiatowych Zawodach Sportowo- -Pożarniczych w Tarnowskich Górach (1955), I miejsce w Zawodach Rejonowych w Tarnowskich Górach (1957), I miejsce w województwie we Współzawodnictwie Ochotniczych Straży Pożarnych (1976), I miejsce w Rejonowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Rudzie śląskiej (1979), V miejsce w Mistrzostwach śląska w Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Częstochowie (2002).

   OSP w Stolarzowicach od początku swego istnienia silnie była związana z całą miejscową społecznością. Organizowała konkursy, spotkania, wieczornice, bale karnawałowe, festyny nie tylko dla członków OSP, ale także dla członków wspierających a przede wszystkim dla dzieci.
W roku 1999 jednostka obchodziła swoje 75 lecie i z tej okazji zorganizowała Festyn Strażacki, który w ocenie mieszkańców stał się największym wydarzeniem kulturalnym dzielnicy. Z okazji jubileuszu jednostka otrzymała nowy sztandar ufundowany przez mieszkańców Stolarzowic, który został odznaczony Złotym Znakiem Związku przez Prezesa Zarządu Wojewódzkiego OSP RP w Katowicach, druha Alojzego Gąsiorczyka. Od tego czasu organizowane są corocznie Festyny Strażackie, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez kulturalnych naszego miasta. Jednostka współpracuje już od wielu lat z Szkołą Podstawową nr 43, która znajduje się w bliskim sąsiedztwie straży. Przez całe lata Ochotnicza Straż Pożarna jest ośrodkiem skupiającym liczną grupę młodzieży oraz dzieci w wieku szkolnym.

Strażacy ze Stolarzowic spotykają się w każdy piątek na zbiórkach w remizie na Placu Witkiewicza, gdzie kultywują chlubne tradycje ich poprzedników. Jak sami mówią o sobie: "stanowimy garstkę zapalonych społeczników, którzy chęć pomocy innym przedkładają ponad wszystko, w myśl starej maksymy BOGU NA CHWAŁĘ, BLIŹNIEMU NA RATUNEK. Do tej służby jest nas niestety coraz mniej i zawsze z otwartymi rękami witamy w naszych szeregach nowych społeczników." Strażakiem Ochotnikiem może zostać każdy, kto ukończył 18 lat i chce w ten sposób realizować swoje marzenia.

   Drzwi naszej strażnicy stoją otwarte dla wszystkich tych, którzy gotowi są podjąć to wyzwanie.

Prezesi i Naczelnicy w OSP Stolarzowicach od 1924 roku
Prezesi

Johann Matheja 1924 - 1928
Sobota 1928 - 1930
Johann Musik 1930 - 1933
Wencel 1933 - 1945
Warok 1945 - 1946
Augustyn Poloczek 1946 - 1949
Wilhelm Hatlapa 1949 - 1955
Bernard Golla 1955 - 1965
Walenty Gowarzewski 1965 - 1973
Rudolf Madejski 1973 - 1978
Mieczysław Rak 1978 - 1983
Rudolf Madejski 1983 - 1993
Ryszard Bielawski 1993 - 02.2011
Piotr Kostyra 02.2011 - 2016
Rafał Krause 2016 - 18. 02. 2017r. - pełnił funkcję do śmierci.
Michał Grohs 02. 2017 - obecnie

Naczelnicy (do 1949 roku komendanci )

Johann Gallus 1924 - 1933
Zimmermann 1933 - 1945
Wilhelm Hatlapa 1947 - 1949
Alfred Brysz I-V 1949 i VII 1949 - 1952
Alfons Muszol V-VII 1949
Alfred Brysz VII 1949-1952
Wiktor Golla 1952 - 1955
Bernard Jonas 1955 - 1957
Wilhelm Dawid 1961 - 1969
Bernard Jonas 1969 - 1987
Jan Wawszczyk 1987 - 1989
Joachim Uliczka 1989 - 1993
Alfred Hoffmann 1993 - 2006
Piotr Malecha 2006 - obecnie


projekt i realizacja: visualnet.pl

Katalog Artykui?1i?1w Biurowych - Edycja 2012 Artykui?1y biurowe